Daňové úlevy - penzijní připojištění

Co bychom měli vědět o penzijním připojištění. Penzijní fondy. Proč penzijní připojištění. Daňové úlevy. Velkým důvodem, proč lidé penzijní připojištění uzavírají, jsou příspěvky od státu a zaměstnavatele.

Co bychom měli vědět o penzijním připojištění

Mnoho lidí v dnešní době myslí na zadní vrátka. Lépe myšleno na svou budoucnost. V souvislosti s tím, jak bezpečně zajistit po finanční stránce svůj penzijní věk, přistupují k uzavření penzijního připojištění. Měsíční odkládání předem stanovené částky, k tomu navíc pravidelný příspěvek od státu, někdy také od svého zaměstnavatele. To nejsou nejhorší vyhlídky při pohledu do budoucna. Je několik věcí, které by měl klient před uzavřením tohoto pojištění vědět, aby si jej třeba nespletl s něčím jiným.

Základem je zákon - Penzijní připojištění jako pojem

jasně upravuje zákon č. 42/1994 Sb. A jeho znění je následující: „Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.” Podle tohoto zákona se tedy penzijní připojištění musí řídit.

Pozor na záměnu

Hodně lidí si v souvislosti s penzijním připojištěním plete pojmy. Penzijní připojištění se totiž nerovná důchodovému pojištění, jak si často lidé myslí. To sice není tak známé, ale i přesto je lidé zaměňují. Penzijní spoření nám zabezpečuje finanční prostředky na důchodový věk, které si sami spoříme. Důchodové spoření nám zajistí výplatu sjednané částky a jen malé zhodnocení prostředků. Toto spoření ale není tolik o penězích, jako spíše o ochraně. Pokud si tedy chceme na budoucnost zajistit více peněz, je lepší využít pojištění penzijní.

Penzijní fondy

O peníze klientů investované do penzijního připojištění se starají takzvané penzijní fondy. Jejich činnost kontroluje Česká národní banka. Takže i vzhledem k této okolnosti je penzijní připojištění velmi bezpečné. Z původních šestačtyřiceti penzijních fondů, které před patnácti lety na našem území byly, je jich nyní zachováno pouze deset. Do budoucna se dá předpokládat, že některé z nich zaniknou fúzí a jejich počet by tak mohl ještě klesnout.

Proč penzijní připojištění

I přes tuto skutečnost, ale penzijního připojištění využívá mnoho lidí. Uzavřít se dá ve věku mezi osmnácti a šedesáti lety. Je jasné, že čím dříve ho klient uzavře, tím více peněz si na důchod může naspořit. Důchodový věk se totiž stále posouvá a není jasné, kdo, kdy a za jakých podmínek se v budoucnu do penze dostane. I proto je výhodné připojištění uzavřít. Na našem trhu je však jen patnáct let, tudíž staří lidé z něj pochopitelně takovou výnosnost nemají. Velkým důvodem, proč lidé penzijní připojištění uzavírají, jsou příspěvky od státu a zaměstnavatele. Všechny tyto věci nakonec u klientů případné nedostatky nahradí.

Daňové úlevy - penzijní připojištění

Kromě měsíčního pravidelného odkládání na důchod, se kterým souvisí i státní příspěvky, nabízí penzijní připojištění ještě jednu velkou výhodu. A tou je snížení daňového základu. Po vypočtení daně z příjmu to může dělat až dvanáct tisíc korun ročně. Takovou výši ale můžeme uvažovat jen v případě, že by si klient měsíčně spořil 1500 korun. Jinak se tato částka rovná součtu vkladů účastníka za rok, která je pak snížena o šest tisíc korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5092 (penzijnipripojisteni.eu#272)


Přidat komentář